Hennie De Schepper

MathSciNet


Ph.D. Universiteit Gent 1998 Belgium
Dissertation: Bijdrage tot de theorie der eindige-elementenmethoden voor tweede-orde elliptische eigenwaardeproblemen
Mathematics Subject Classification: 65—Numerical analysis

Advisor 1: Richard Delanghe
Advisor 2: Roger Van Keer

Student:

NameSchoolYearDescendants
Guzmán Adán, AliUniversiteit Gent20181

According to our current on-line database, Hennie De Schepper has 1 student and 2 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 166280 for the advisor ID.