Jerzy Słupecki

MathSciNet


Ph.D. 1938
Dissertation: Dowód asjomatyzowalności pełnych systemów wielowartościowych rachunków zdań

Advisor 1: Jan Łukasiewicz

Student:

NameSchoolYearDescendants
Łoś, JerzyUniwersytet Wrocławski194971

According to our current on-line database, Jerzy Słupecki has 1 student and 72 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 159445 for the advisor ID.