Jan van der Meer


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1969 Netherlands
Dissertation: Meting van de plasma renine-activiteit met behulp van een radioimmunologische bepaling van angiotensine I
Mathematics Subject Classification: 92—Biology and other natural sciences

Advisor 1: Jacobus Gerardus Gerbrant Borst

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152628 for the advisor ID.