Mathijs Petrus van der Grinten


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1957 Netherlands
Dissertation: Hoe boter, margarine en olijfolie worden verdragen en geresorbeerd door normale personen en lijders aan ziekte van lever of galwegen
Mathematics Subject Classification: 92—Biology and other natural sciences

Advisor 1: Jacobus Gerardus Gerbrant Borst

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152618 for the advisor ID.