Boen Kie Tjiong


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1954 Netherlands
Dissertation: Onderzoekingen over de invloed van de voeding en van enkele andere factoren op het cholesterolgehalte van het bloedserum, in verband met het vraagstuk der atherosclerose

Advisor 1: Barend Coenraad Petrus Jansen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 152426 for the advisor ID.