Arent Benthem


Ph.D. Universiteit Leiden 1873 Netherlands
Dissertation: Vergelijkende beschouwingen over de voornaamste integratie-methoden van de differentiaal-vergelijkingen met twee veranderlijken van hoogere orde
Mathematics Subject Classification: 34—Ordinary differential equations

Advisor 1: David Bierens de Haan

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144823 for the advisor ID.