Bernard Johan Christiaan Hazelhoff Roelfzema


Ph.D. Universiteit Leiden 1870 Netherlands
Dissertation: De Waarschijnlijkheidsrekening toegepast op eenige gevallen van verkiezing
Mathematics Subject Classification: 62—Statistics

Advisor 1: David Bierens de Haan

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144744 for the advisor ID.