Hendrik G. Bos


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1930 Netherlands
Dissertation: Metingen over de dispersoëlectriciteit bij water en benzine en over de geleidbaarheid van benzine en transformatorolie
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Marc de Haas
Advisor 2: Hein I. Waterman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 143770 for the advisor ID.