Michiel Isaäc Swarts Bevel


Philosophiae Dr. Universiteit Leiden and Universiteit Leiden 1812 Netherlands Netherlands
Dissertation: Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand gevende, eene gemakkelijke oplossing, van alle soorten van rekeningen; zoo in de wiskunde, koophandel als andere zaken
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Simon Speijert van der Eyk

Philosophiae Dr. Universiteit Leiden and Universiteit Leiden 1812 Netherlands Netherlands
Dissertation: Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand gevende, eene gemakkelijke oplossing, van alle soorten van rekeningen; zoo in de wiskunde, koophandel als andere zaken
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Simon Speijert van der Eyk

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 142702 for the advisor ID.