Jan Jans Haak


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1918 Netherlands
Dissertation: Experimenteel onderzoek naar het verschil in de optische geaardheid van vloeibaar en vast kwik, zoomede naar zich daarop vormende oppervlakte-lagen
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Remmelt Sissingh

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 141507 for the advisor ID.