Jan Kors


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1879 Netherlands
Dissertation: De potentiaalfunctie van geleidende vlakke platen onder influentie van eene electrische massa
Mathematics Subject Classification: 78—Optics, electromagnetic theory

Advisor 1: Rudolf Adriaan Mees

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 141468 for the advisor ID.