Adam Lecko

MathSciNet


Ph. D. Uniwersytet Łódzki 1993 Poland
Dissertation: Pewne podklasy funkcji prawie wypukłych - uogólnienie warunków wypukłości w ustalonym kierunku
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Jan Stankiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 138826 for the advisor ID.