Stanisław Ruziewicz


Ph.D. University of Lwów 1913 Poland
Dissertation: O funkcji ciągłej monotonicznej nie posiadającej pochodnej na nieprzeliczalnej mnogołci punktów (On Continuous Monotone Function without Derivative at Uncountable Set of Points

Advisor: Wacław Franciszek Sierpiński

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Kaczmarz, StefanUniwersytet Jana Kazimierza1924
Zarycki, MironUniversity of Lwów1930

According to our current on-line database, Stanisław Ruziewicz has 2 students and 2 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 123308 for the advisor ID.