Willem Boomstra


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1913 Netherlands
Dissertation: De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsproleem der elliptische functies

Advisor: Hendrick de Vries

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 116128 for the advisor ID.