Petrus Marinus Heringa


Matheseos et Philosophiae naturalis Doctor Universiteit Utrecht 1876 Netherlands
Dissertation: De singuliere oplossingen van differentiaalvergelijkingen van de eerste orde met twee veranderlijken
Mathematics Subject Classification: 34—Ordinary differential equations

Advisor: Cornelius Hubertus Carolus Grinwis

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113879 for the advisor ID.