Cornelis Bellaar Spruyt


Matheseos et Philosophiae naturalis Doctor Universiteit Utrecht 1867 Netherlands
Dissertation: De electromotorische kracht van het element van Daniell bij verschillende temperaturen

Advisor: Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113870 for the advisor ID.