Hendrik Willem Schroeder van der Kolk


Matheseos & Philosophiae naturalis Doctor Universiteit Utrecht 1860 Netherlands
Dissertation: Over het meten van den galvanischen geleidings-weerstand inzonderheid bij metalen

Advisor: Richard Van Rees

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113530 for the advisor ID.