Florentius Goswin Groneman


Matheseos & Philosophiae naturalis Doctor Universiteit Utrecht 1863 Netherlands
Dissertation: Over den veranderlijken toestand van den galvanischen stroom gedurende zijn ontstaan

Advisor: Richard Van Rees

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113524 for the advisor ID.