Salomon Greebel


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1917 Netherlands
Dissertation: Eenige onderzoekingen met lijncoördinaten, die samenhangen met een lineair stelsel van quadratische oppervlakken met gemeenschappelijk pooltetraëder

Advisor: Johan Antony Barrau

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 113213 for the advisor ID.