Johannes Antonius Hendrikus Kersten


Ph.D. Universiteit Utrecht 1941 Netherlands
Dissertation: De relatieve overgangswaarschijnlijkheden in het spectrum van magnesium
Mathematics Subject Classification: 81—Quantum Theory

Advisor: Léon Rosenfeld

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 111080 for the advisor ID.