Johannes van den Doel


Ph.D. Erasmus Universiteit Rotterdam 1971 Netherlands
Dissertation: Konvergentie en evolutie. De konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West.
Mathematics Subject Classification: 91—Game theory, economics, social and behavioral sciences

Advisor: Jan Tinbergen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 110977 for the advisor ID.