Stefan Kaczmarz


Ph.D. Uniwersytet Jana Kazimierza 1924 Poland
Dissertation: O zwiazku pomiedzy pewnymi rownaniami funkcyjnymi i rozniczkowymi (On Realtionship between Certain Functional and Differential Equations)

Advisor: Stanisław Ruziewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 106876 for the advisor ID.